tirsdag den 1. december 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. september 2015

Fordeling af arbejdsopgaver:
Listen over bestyrelsesmedlemmer og arbejdsopgaver er opdateret og hænges op på opslagstavlerne snarest.


Automatisk døråbner
Opsætningen af en automatisk døråbner Trøjborggade 7 til gården er nu afsluttet.


De nye målere
Målerne omkonverteres i uge 37. Frederiksberg Forsyning skal ind i alle lejligheder. Der deles sedler ud til alle beboere og annonceres på opslagstavlerne i opgangene.


Utætte ventiler
Der bliver lukket for varmen i hele uge 37, mens alle ventilerne (adgang via kælderrum) bliver udskiftet. Der sættes opslag op i både T1 og T2.


Varmekælder
I forbindelse med udførelsen af energimærkningen har vi fået opfordring til at forbedre en række forhold i forbindelse med vores varmekælder og varmeaflæsning, hvorved vi vil kunne spare en del penge. En mulighed kan være at få en fast service på varmekælderen. Vi vil gå videre med at undersøge denne mulighed, gerne sammen med T2

Brandfældeoprydning i kældergange og kælderrum
Der trænger til oprydning flere steder i kælderen, hvor ting er stillet på gang/fællesarealer. Ole og Connie rydder op.


Status på IT?
Alt ok


Energimærkning af vores ejendom
Rapporten er modtaget og tages op til nærmere diskussion på næste bestyrelsesmøde, herunder muligheden for at eksekvere på nogle af forslagene.


Vurdering af ejendom
Nordea har været her for at foretage vurdering af vores ejendom. Vi afventer pt. vurderingsrapporten.


Grønne arealer foran Amerikavej 24 og Trøjborggade 7
Meyer har bedt om at få fjernet den stolpe, der er opsat for at beskytte hækken ved nr. 7. Bestyrelsen ønsker ikke at fjerne stolpen.
Vi vil undersøge om vi kan få lukket lidt af for indgangen bag ved hækken foran nr. 7 + 24, så vi kan stoppe for folk der sætter cykler, tisser bag hækken etc.


Gårdlaug
Intet til ref.


Evt.
En beboer har tilbudt sin arbejdskraft til at male det grå plankeværk (som er hærget af graffiti) ud mod Trøjborggade, hvis gårdlauget eller foreningen stiller maling til rådighed. Vi undersøger dette.