tirsdag den 2. februar 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. november 2015

Til stede:
Lis, Ole, Eva, Tom, Mikkel, Connie, Trine, Jacob, Rikke (referent)


Møde med Kirstein og Nordea
Finansiering: Strategien er, at lægge så stor en del af lånet som muligt om til 30-årige lån med afdrag og at holde boligafgiften så lav som muligt (= gerne lavere og hvis stigning er nødvendig, da så lav som muligt). Det kan dog ikke betale sig at omlægge lån nu, da det er for dyrt at komme ud af swappen. Vi skal tættere på at swappen udløber, men vil holde øje med om renten pludselig stiger.


Nye målere og ventiler
Målere + ventiler skulle være i orden nu og der kan fjernaflæses ved næste aflæsning.Opkørsel fra P-kælder – kan der sættes spejle op?
Punktet udsættes, da Ken (som skulle undersøge sagen), ikke var til stede.Tilbud om billigere fastnet-telefoni til elevator
Mikkel undersøger gennem Otis, som servicerer elevatorerne, hvor mange numre vi har og om det kan betale sig at skifte ud.Møde med T2
Møde er planlagt til d. 12. januarGårdlaug
  • Der er lavet aftaler om re-etablering osv. med forening på Vester Fælledvej, der skal have opsat altaner inkl. der er betalt et større beløb til gårdlauget som depositum. (Til dækning af evt. skader efter arbejdet, som ikke re-etableres som aftalt)
  • Gårdlauget er i gang med at se på reglerne for ophold i gården. Mikkel deler de punkter der skal drøftes med resten af bestyrelsen, så vi samlet kan give input til det videre arbejde med reglerne.