tirsdag den 29. marts 2016

Listen over bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner er opdateret

Se listen her

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. februar 2016

Tilstede var: Lis, Ole, Ken, Michael, Trine og Connie (referent)
1. Når bestyrelsesmedlemmer sender mails til instanser, advokat m.m. skal der sættes CC til resten af bestyrelsen.

2. Nabohøringen: Advokaten fortsætter med indsigelserne fra sidst samt de nye han har fået.

3. Ang. Fastnet telefon til elevator undersøger Lis , OTIS.

4. Lys ved udgangen til gården ved nr. 24. Ole sørger for det bliver ordnet.

5. Fælleslokalet. Ordensreglerne revideres så det fremgår tydeligt, at rygning ikke er tilladt i lokalet. Endvidere vil der fremover når lokalet bookes blive vedhæftet et brev, hvor det fremover, hvornår der skal betales m.m. Dette hænges op i alle opgange. Inden depositummet afleveres tilbage går Trine, Eva, Connie ned og tjekker om alt er ok, og herefter afleveres depositummet tilbage.

6. Gårdlauget : der er generalforsamling den 26. april kl.19. Vi vil gerne have en repræsentant ind i gårdlauget, og det er vigtigt at møde op.

7. evt. Lejligheden Amerikavej 24 1. sal th. er solgt og overtages senest den 15/3

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. januar 2016


Til stede:                     
Lis, Ole, Eva, Ken, Trine, Jakob, Tom, Michael, Rikke (referent)

Møde ml. T1 og T2
Der er aftalt møde med T2 vedr. ejerforhold og gårdlaug d. 12. januar. Ole, Ken, Lis og Trine deltager.

Målere og ventiler
Fjernaflæsning af 8 målere virker stadig ikke. ISTA skal ud og aflæse disse.
Efter således endnu engang at have konstateret, at det ikke er klart hvordan målere og aflæsning af disse skal håndteres, har bestyrelsen på mødet besluttet at issues vedr. vores varmekælder fremadrettet skal håndteres af professionelle.

Opkørsel fra P-kælder
Ken har kontaktet Politiet og Teknisk Forvaltning og har endnu ikke fået noget brugbart svar på om der må opsættes spejl ved opkørslen. Bestyrelsen har derfor besluttet at melde tilbage til den andelshaver der kom med forslaget, at vedkommende selv må gå videre med sagen.

Tilbud på fastnettelefon i elevator
Jakob og Michael undersøger tilbuddet fra OTIS nærmere.

Dato for generalforsamling
Datoen er fastsat til d. 12. april.

Belysning i opgange og P-kælder
Der skal skiftes pærer påfaldende ofte i opgange og P-kælder. Lamperne bør gennemgås af en elektriker.