tirsdag den 29. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. februar 2016

Tilstede var: Lis, Ole, Ken, Michael, Trine og Connie (referent)
1. Når bestyrelsesmedlemmer sender mails til instanser, advokat m.m. skal der sættes CC til resten af bestyrelsen.

2. Nabohøringen: Advokaten fortsætter med indsigelserne fra sidst samt de nye han har fået.

3. Ang. Fastnet telefon til elevator undersøger Lis , OTIS.

4. Lys ved udgangen til gården ved nr. 24. Ole sørger for det bliver ordnet.

5. Fælleslokalet. Ordensreglerne revideres så det fremgår tydeligt, at rygning ikke er tilladt i lokalet. Endvidere vil der fremover når lokalet bookes blive vedhæftet et brev, hvor det fremover, hvornår der skal betales m.m. Dette hænges op i alle opgange. Inden depositummet afleveres tilbage går Trine, Eva, Connie ned og tjekker om alt er ok, og herefter afleveres depositummet tilbage.

6. Gårdlauget : der er generalforsamling den 26. april kl.19. Vi vil gerne have en repræsentant ind i gårdlauget, og det er vigtigt at møde op.

7. evt. Lejligheden Amerikavej 24 1. sal th. er solgt og overtages senest den 15/3

Ingen kommentarer:

Send en kommentar