tirsdag den 29. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. januar 2016


Til stede:                     
Lis, Ole, Eva, Ken, Trine, Jakob, Tom, Michael, Rikke (referent)

Møde ml. T1 og T2
Der er aftalt møde med T2 vedr. ejerforhold og gårdlaug d. 12. januar. Ole, Ken, Lis og Trine deltager.

Målere og ventiler
Fjernaflæsning af 8 målere virker stadig ikke. ISTA skal ud og aflæse disse.
Efter således endnu engang at have konstateret, at det ikke er klart hvordan målere og aflæsning af disse skal håndteres, har bestyrelsen på mødet besluttet at issues vedr. vores varmekælder fremadrettet skal håndteres af professionelle.

Opkørsel fra P-kælder
Ken har kontaktet Politiet og Teknisk Forvaltning og har endnu ikke fået noget brugbart svar på om der må opsættes spejl ved opkørslen. Bestyrelsen har derfor besluttet at melde tilbage til den andelshaver der kom med forslaget, at vedkommende selv må gå videre med sagen.

Tilbud på fastnettelefon i elevator
Jakob og Michael undersøger tilbuddet fra OTIS nærmere.

Dato for generalforsamling
Datoen er fastsat til d. 12. april.

Belysning i opgange og P-kælder
Der skal skiftes pærer påfaldende ofte i opgange og P-kælder. Lamperne bør gennemgås af en elektriker.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar