søndag den 1. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. marts 2016

Til stede:  
Lis, Ole, Ken, Trine, Tom, Michael, Rikke (referent)

Forsikringssag
Der er opstået lugtgener i en lejlighed i nr. 14. Der er foretaget måling af lugten og det er udelukket at der kan være tale om rotter. Sandsynligvis skyldes det at ventilatoren på badeværelset suger for kraftigt og dermed ”trækker lugt fra rørene”. Lis og Michael vil tage fat i det VVS-firma der har lavet ventilationen i vores ejendom, så de kan gennemgå udsugningen i bad og køkkener.

Ejerforhold ml. T1 og T2
Vores administrator arbejder fortsat på denne sag.

Fastnettelefon i elevatorer samt IT
  • Sagen vedr. abonnement for telefon i vores elevatorer er nu undersøgt til bunds og dokumenteret. Vedr. OTIS’s tilbud om fastnettelefoni, så er besparelsen så minimal at bestyrelsen besluttede at fortsætte med abonnement ved TDC.
  • I forhold til IT, så undersøger T2 sagen med bistand fra os (T1).
Regning fra NJORD
Bestyrelsen har modtaget en regning fra NJORD pga. ulovlig streaming fra en IP-adresse i foreningen. Bestyrelsen har besluttet ikke at betale regningen, da det ikke kan påvises hvem der har foretaget streamingen. Ken skriver tilbage til NJORD, at vi er en andelsforening og at de må henvende sig direkte til den der har streamet.

Målere
Alle målere er nu ok og kan fjernaflæses.

Gårdlauget
Mikkel, som var vores medlem i gårdlauget, er flyttet fra foreningen, så vi har pt. ikke en repræsentant i gårdlauget. Ole vil stille op til næste valg, som er d. 26/4.

Eventuelt
  • Pladen der er sat op på fodpanelet i forbindelse med handicapservice på døren i nr. 7. vil blive fjernet.
  • Den elektriske portåbner ud til hjørnet Amerikavej/Trøjborggade skal laves (en fase skal udskiftes), da den bruger for meget strøm.
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar