torsdag den 19. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. maj 2016

Til stede:  
Kristina, Ole, Ken, Thomas, Rikke (referent)

Kort gennemgang af økonomi og drift
Regnskabet er som forventet.

Evaluering af indsigelse af tilbygning
Vi kan konstatere, at indsigelsen har medført et afslag, men at dette selvfølgelig kan følges op af en klage eller en ansøgning om ændring i lokalplanen. Bestyrelsen vil sørge for løbende at holde øje med sagen.
 
Rensning af udsugning
Rensningen gennemføres i maj over tre dage. Der vil blive informeret og varslet herom ca. to uger inden. Rensningen kræver adgang til alle lejligheder og det vil derfor blive arrangeret at man kan aflevere sine nøgler til et bestyrelsesmedlem, hvis man ikke kan være hjemme.
 
Afklaring af aftaler mellem T1 og T2.
Vores administrator er pt. ved at afslutte sin undersøgelse vedrørende ejerforhold omkring fælleslokale og p-kælder og mangler kun nogle enkelte oplysninger. Kristina, Ken og Ole vil snarest tage et møde med administrator omkring de sidste afklaringer og det videre forløb med henblik på at få aftalt en fremtidig løsning.
 
Opgaver og aktiviteter i næste bestyrelsesår
Følgende opgaver og aktiviteter er foreløbig på programmet for det kommende år:
  • IT
  • Udskiftning af pærer – skal uddelegeres til ansvarlige pr. opgang
  • Opdatering af listen over opgaver i bestyrelsen
  • Velkomstfolder til nye andelshavere
  • Vurderingsmand og godkendelse af forbedringer i lejligheder: Det skal afklares med administrator, hvordan vi forholder os til dette spørgsmål fremadrettet.
Indstilling til Gårdlaug
Tim og Ole stiller op. Benedicte vil også gerne biddrage. Ole og Benedicte er med i bestyrelsen og Tim er suppleant. Der er referat på vej fra generalforsamlingen.
 
Evt.
  • Airbnb: Der er mistanke om, at der fortsat udlejes lejligheder gennem airbnb. Vi har tidligere afklaret, at lejligheder ikke må fremlejes på denne måde. I det aktuelle tilfælde, vil vi tage kontakt til administrator, som kan håndtere sagen overfor pågældende andelshaver.
  • Varmecentral: Vi kigger på muligheden for at få lavet en fast serviceaftale i samarbejde med T2.
  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar