mandag den 23. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. april 2016


Tilstede
  • Lis
  • Ole
  • Eva
  • Ken
  • Jakob
  • Trine
YouSee
Der er kommet tilbud på at beboerne fremover kan leje en tv-boks for 30 Kr. om måneden, hvis Foreningen forlænger aftalen om driftsforsyning med 24 mdr. Bestyrelsen besluttede at forlænge aftalen, og de enkelte andelshavere kan derfor kontakte Yousee direkte hvis de ønsker tilbuddet på boksen.
 
Klage over skiftende vand temperaturer
Der er indgivet en klage over at vandtemperaturen er skiftende.
Bestyrelsen har tidligere fået oplyst af VVS at varmecentralen generelt er højt belastet. Foreningen deler varmecentral med T2 og Netto, hvorfor en afklaring af problemet skal løses i fællesskab med dem.
 
Målere
Alle målere er nu skiftet og aflæses korrekt når de aflæses direkte. der mangler at blive testet om alle målere kan fjern aflæses.
 
IT og TDC
Vores Internet aftale med TDC løber til 2017.
Da omkostningerne til abonnementet ikke bliver dækket af betalingerne, har bestyrelsen vedtaget at Internet bidraget hæves til 60 Kr. månedligt. pr. 1. juni.
 
Ventilation & udsugning
Det er besluttet at få renset ventilationen, og tegnet en serviaftale på anlægget.
 
Materialer fra Advokat
Der afventes udtalelse fra advokaten.
 
Klage over elektrisk port
Problemet er undersøgt og der kan ikke findes fejl. hvis problemet kommer igen kontakter Tom de relevante leverandører.
 
Gårdlauget
Bestyrelsen skal vælge en repræsentant til gårdlaugets bestyrelse for vores Andelsforening. Andelshavere der er interesseret i at stille op bedes kontakte bestyrelsen. Der er generalforsamling i gårdlauget den 26. april.
 
Generalforsamling
Der er ikke modtaget forslag fra beboerne.
 
Evt.
Der er trappesten, der skal skiftes. Det ligger indenfor gårdlauget. Lis kontakter formanden for gårdlauget for at det bliver ordnet.
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar