lørdag den 31. oktober 2020

Ordinær generalforsamling 2020

 Den ordinære generalforsamling 2020 kunne, på grund af restriktioner i forbindelse med Corona-virus,  ikke holdes inden udgangen af april måned, således som vedtægterne ellers foreskriver. I stedet blev generalforsamlingen afholdt den 29. september 2020.

Her kan du læse følgende dokumenter i forbindelse med generalforsamlingen:

Referat

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §12


fredag den 9. oktober 2020

Referat af bestyrelsesmøde 6.oktober 2020

 Referatet af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2020 kan læses her