mandag den 9. november 2020

Referat af ekstraordinær generalforsamling 3. november 2020

På den ordinære generalforsamling den 29. september 2020 blev bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §12 vedtaget. Der var imidlertid ikke et tilstrækkeligt antal andele til stede for at vedtagelsen kunne have gyldighed. Bestyrelsen indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af forslaget.

På den ekstraordinære generalforsamling den 3. november 2020 blev bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §12 endeligt vedtaget. 23 andele stemte for forslaget, 2 andele stemte imod.

Referatet af den ekstraordinære generalforsamling, inkl. den vedtagne ændring, kan læses her

Læs indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling her.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar