tirsdag den 8. juni 2021

Smøring af vinduer og døre

Regelmæssig smøring af alle bevægelige dele på vinduer og døre, inkl. håndtag og lukkemekanismer, er vigtigt for at forlænge deres levetid. Den vejledning om smøring, der blev udleveret af fabrikanten ved byggeriets færdiggørelse, kan læses her.

tirsdag den 13. april 2021

Generalforsamling udskydes

 

På grund af de gældende coronarestriktioner er det desværre ikke muligt at afholde den ordinære generalforsamling inden udgangen af april måned, sådan som vores vedtægter ellers foreskriver.

En dato for generalforsamlingen vil blive fastsat, så snart coronarestiktionerne ikke længere er en forhindring for afholdelsen.


torsdag den 4. marts 2021

Intern venteliste

 Den interne venteliste træder i kraft den 1. april 2021, men man kan godt registrere sig før denne dato. Reglerne for ventelisten kan læses her.

mandag den 15. februar 2021

Ny pris for brug af foreningens internet

 

Bestyrelsen ser sig desværre nødsaget til at forhøje prisen for brug af foreningens internet til 125 kr. om måneden med virkning fra 1. april 2021. Det nye pris vil automatisk blive opkrævet sammen med boligydelsen hos de andelshavere, der er tilmeldt foreningens internet.

Prisstigningen skyldes, at vores naboer i A/B Trøjborg II, som vi deler internetsystem med, har valgt at trække sig ud af den fælles ordning med udgangen af april. Der bliver således et mindre antal brugere til at deles om den samme faste udgift. (Vi betaler et fast beløb til TDC for en 1.000MB forbindelse, som alle, der er opkoblet på vores internet, så deles om. Beløbet, vi betaler til TDC er uafhængigt af antal brugere.)

På den positive side betyder det, at der nu er færre brugere, der skal deles om den samme hastighed, hvilket alt andet lige skulle betyde en bedre forbindelse for den enkelte.

Bestyrelsen håber i øvrigt at kunne fremlægge forslag om en ny internetløsning på den kommende generalforsamling (som endnu ikke har fået fastsat en dato).


Med venlig hilsen,

Bestyrelsen


lørdag den 30. januar 2021

Referat ordinær generalforsamling 2020 i Gårdlauget

 Den ordinære generalforsamling for 2020 i Gårdlauget blev afholdt den 24.november 2020. Referatet kan læses her.

fredag den 1. januar 2021

Referat af bestyrelsesmøde 1. december 2020

 Referat af bestyrelsesmødet den 1. december 2020 kan læses her.